Thursday, November 26, 2009

" Dan bagi tiap-tiap umat, kami syariatkan ibadat menyembelih korban (atau lain-lainnya) supaya mereka menyebut nama Allah sebagai tanda syukur akan pengurniaan-Nya kepada mereka; iaitu binatang-binatang ternak yang disembelih itu. Kerana Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepada-Nya dan sampaikanlah berita gembira (Wahai Muhammad) kepada orang-orang yang tunduk taat."
Al-Hajj:34

No comments:

Post a Comment